Translatica, kierunek polsko-angielski
ugniatać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też ugnieść
knead;
press;
kneading;
crush;
pressure;
mash;
pinch;
mashing;
screw;
crushing;
beat down;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich