Przydatne zwroty angielskie

 
Przydatne zwroty angielskie
Jak grzecznie odwołać wizytę lub wyrazić dezaprobatę? Jak wyrazić swoje prośby, pragnienia, zamiary, a jak skutecznie wydać polecenie czy zakaz? W tym miejscu poznasz wiele przydatnych w różnych okolicznościach zwrotów językowych.
 • He is still undecided as to what action to take.
  Wciąż nie jest zdecydowany, co ma robić.

  He is still wondering what to do.
  Wciąż zastanawia się, co robić.

 • There is still considerable doubt surrounding the future of the project.
  Nadal istnieją (poważne) wątpliwości co do przyszłości tego projektu.

 • It is a matter for debate whether we will gain anything by this.
  Jest sprawą dyskusyjną, czy coś na tym zyskamy.

  It is doubtful whether we will gain anything by this.
  Jest sprawą wątpliwą, czy coś na tym zyskamy.

 • I have my doubts (about his competence).
  Mam wątpliwości (co do jego kompentencji).

 • One can hardly expect him to agree to such terms, but you never know.
  Trudno się spodziewać, że zgodzi się na takie warunki, ale nigdy nic nie wiadomo.

 • I’m quite certain that she did it.
  Jestem prawie pewien, że ona to zrobiła.

 • There is bound to be a period of unrest.
  Musi nastąpić okres niepokoju.

 • Nobody can deny that he has great experience in this field.
  Nie da się zaprzeczyć, że ma wielkie doświadczenie w tej dziedzinie.

 • It is undeniable that she is the best boss we have had.
  Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

  It is indisputable that she is the best boss we have had.
  Nie ulega (najmniejszej) wątpliwości, że to najlepszy szef, jakiego mieliśmy.

 • We are (quietly) confident that we will win.
  Mamy (cichą) nadzieję, że zwyciężymy.

 • [infml] You poor thing! I am sorry to hear that you have to have this operation.
  [infml] Biedaku! Bardzo mi przykro z powodu tej operacji.

 • Francis told me of your accident. I sympathize with you having to go through such an experience, and I hope you will soon be on the mend.
  Dowiedziałem się od Franka o Twoim wypadku. Bardzo mi przykro, że musiało Ci się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wkrótce dojdziesz do siebie.

 • Francis told me of your accident. I feel really sorry for you having to go through such an experience, and I hope you will soon be on the mend.
  Dowiedziałem się od Franka o Twoim wypadku. Bardzo mi przykro, że musiało Ci się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wkrótce wrócisz do zdrowia.

 • Francis told me of your accident. I feel for you having to go through such an experience, and I hope you will soon be on the mend.
  Dowiedziałem się od Franka o Twoim wypadku. Bardzo Ci współczuje, że musiało Ci się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wkrótce dojdziesz do siebie.

 • You must understand that I have had no time to prepare a speech.
  Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

  You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
  Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

 • [infml] The reason why he left was the lack of prospects.
  [infml] Odszedł, bo nie miał perspektyw awansu.

  He left on account of the lack of prospects.
  Odszedł z powodu braku perspektyw awansu.

 • The reason for his departure was the lack of prospects.
  Powodem jego odejścia był brak perspektyw awansu.

 • In view of his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Ze względu na okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

 • The delay in delivery is due to circumstances beyond our control.
  Opóźnienie dostawy wynika z przyczyn od nas niezależnych.

 • Given his uncooperative attitude I am not giving him any more work.
  Biorąc pod uwagę okazywany przez niego brak chęci współpracy nie zatrudnię go więcej.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich