Idiomy

Idiomy
Użyteczne idiomy w języku angielskim i niemieckim
 • etw + A Aus eigener a. aus der eigenen Tasche bezahlen.
  Zapłacić za coś z własnej kieszeni.
 • etw + A Aus eigener Kraft schaffen.
  Zrobić coś własnymi siłami.
 • Außer Stande sein, etw zu tun.
  Nie być w stanie czegoś zrobić.
 • Aus Kindern werden Leute pot.
  Dzieci szybko dorastają.
 • Aus tiefstem Herzen książk.
  Z głębi serca, szczerze.
 • A world away from sth.
  Szmat drogi od czegoś.
 • Bei der Stange bleiben.
  Nie odpuszczać pot.; doprowadzić coś do końca.
 • Bei jmdm einen Stein im Brett haben pot.
  Cieszyć się czyjąś sympatią.
 • Bei jmdm ein geneigtes a. offenes Ohr finden.
  Znaleźć w kimś życzliwego słuchacza.
 • Beim Barte des Propheten! żart.
  Jak babcię kocham! pot.
 • etw + A Beiseite lassen.
  Pominąć coś, zostawić coś na boku.
 • etw + A Beiseite setzen.
  Zepchnąć coś na margines, marginalizować coś.
 • Bei Tage besehen.
  Przy bliższym przyjrzeniu się.
 • Bis auf a. in die Knochen pot.
  [przemarznięty] Do szpiku kości.
 • Bis dahin fließt noch viel Wasser den Bach a. Rhein hinunter.
  Do tego czasu jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie.
 • Bis ins Grab książk.
  Aż po grób.
 • Bis über den a. zum Hals in etw + D stecken pot.
  Tkwić w czymś po uszy.
 • Blaues Blut in den Adern haben.
  Mieć szlacheckie pochodzenie.
 • Da hatte der Teufel die a. seine Hand im Spiel.
  Diabeł do tego rękę przyłożył.
 • Dahin, wo der Rücken seinen anständigen Namen verliert żart.
  Tam, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę żart.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich