przysłowia w esperanto

 
przysłowia w esperanto
Sen laboro ne estas manĝaĵo, bez pracy nie ma kołaczy.
Du kapoj estas pli bone ol unu, co dwie głowy to nie jedna.
Gasto en domon — Dio en domon, gość w dom — Bóg w dom.
Pli bone estas malfure ol neniam, lepiej późno niż wcale.
Ne ĉio kio brila estas oro, nie wszystko złoto, co się świeci.
Ĉio estas bona, kio bone finiĝas, wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Kie estas ses kuiristinoj, nenio estas por manĝi, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Kion Joĉjo ne ekkonos, tion Johano ne konos, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich