przysłowia macedońskie

przysłowia macedońskie
Што една будала ќе заплетка, илада мудреци не можат да отплеткат, Što edna budala će zapletka, iljada mudreci ne možat da otpletkat, co jeden szaleniec (głupiec) zaplącze, tysiąc mądrych nie może odplątać.
Два пати помилси, еднаш кажи, Dva pati pomisli, ednaš kaži, dwa razy pomyśl, jeden raz powiedz.
Добриот другар во невола се познава, Dobriot drugar vo nevolja se poznava, dobrego przyjaciela poznasz w biedzie [dosłownie ‘w kłopotach’].
Каде има сила, нема правдина, Kade ima sila, nema pravdina, tam, gdzie jest siła, nie ma sprawiedliwości.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich