przysłowia łacińskie

przysłowia łacińskie
Amor vincit omnia, miłość wszystko zwycięża.
Carum est, quod rarum est, to co rzadkie, jest cenne.
Dies diem docet, dzień uczy dzień.
Honesta fama melior pecuniae, dobra sława lepsza od pieniędzy.
Finis coronat opus, koniec wieńczy dzieło.
Ignavis semper feriae, leniwi zawsze mają wakacje.
Pecuniae imperare non servire oportet, pieniądzowi należy rozkazywać, nie służyć.
Accipere praestat quam inferre iniuriam, lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
Dura lex, sed lex, twarde prawo, ale prawo.
Amici fures temporum, przyjaciele to złodzieje czasu.
Verba volant, scripta manent, słowa ulatują pismo pozostaje.
Non omne, quod nitet, aurum est, nie wszystko złoto, co się świeci.
Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis, czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
Caeca invidia est, zazdrość jest ślepa.
Non scholae, sed vitae discimus, uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Aquila non capit muscas, orzeł nie zajmuje się łapaniem much.
Festina lente, śpiesz się powoli.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich