przysłowia kaszubskie

przysłowia kaszubskie
Dar biédnëch je łzami oblóny, dar biednych jest łzami oblany.
Chto na krze płënie, niealeko zajedzie, kto na krze płynie, niedaleko zajedzie.
Krabë to dlô nas jak żabë (Ciéj ni môsz kraba, to dobrô i żaba), krab jest dla nas jak żaba (gdy nie masz kraba, to dobra i żaba).
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich