przysłowia białoruskie

przysłowia białoruskie
Хлеб над панамі пан, chleb nad panami pan, chleb pan nad panami.
Вольнаму воля, шалёнаму поле, Wolnamu wolja, szalionamu pole, wolnemu (wolna) wola, szalonemu (szerokie) pole.
Хто сам сябе сцеражэ, таго й Бог беражэ, Chto sam sjabie scieraże, taho j boh bieraże, kto sam siebie strzeże, tego i Bóg strzeże.
І воўк сыты, і козы цэлыя, I wouk syty, i kozy cełyja, i wilk syty, i owca cała.
Шчасце не цукерка — у рукі не возьмеш, Szczascie nie cukierka — u ruki nie wozmiesz, szczęście nie cukierek — w rękę nie weźmiesz.
Воўк ваўка нідзе яшчэ не з'еў, wouk wauka nidzie jaszcze nie zjeu, wilk wilka nigdy jeszcze nie zjadł.
Багатыр дзівіцца, чым худак жывіцца, Bogatyr dziwicca czym chudak żywicca, bogaty się dziwi, czym biedak się żywi.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich