Oczy są zwierciadłem duszy

 
Oczy są zwierciadłem duszy
łac. Oculus animi index [dosłownie ‘oczy są rejestrem duszy’]
ang. The eye is the mirror of the soul
fr. Les yeux sont le miroir de l’âme
hiszp. Los ojos son el espejo del alma
niem. Das Auge ist der Seele Spiegel
wł. L’occhio è lo specchio dell’anima
ros. Глаза — зеркало души, Głaza — zierkało duszy
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich