Grupy wsparcia

 
Grupy wsparcia
Pierwszą grupą wsparcia byli AA — Anonimowi Alkoholicy. Obecnie istnieją tysiące grup wsparcia w USA. Tworzenie grup wsparcia było konsekwencją popularnej w latach 60. „antypsychiatrii”, niechęci do leczenia farmakologicznego i chwilowego kryzysu psychoanalizy. Nic bowiem nie zbliża ludzi tak, jak wspólne nieszczęście.
Ewa Szabłowska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich