Zapis dat i godzin

Zapis dat i godzin

 

Jak określić datę? La data
Jaki dziś dzień? Che giorno siamo? albo Che giorno è oggi?
Jest poniedziałek. Siamo lunedì. albo È lunedì.
Jest poniedziałek 14 lutego. È lunedì, 14 febbraio.
Jest 14 lutego. È il 14 febbraio.

Kiedy? Quando?
W (najbliższy) poniedziałek. Lunedì (prossimo).
2 grudnia. Il due dicembre.
W czwartek 2 grudnia Giovedì, il due dicembre.

Która godzina? Che ore sono? albo Che ora è?
Jest ósma/piąta/druga/dziesiąta. Sono le otto/le cinque/le due/le dieci.
Jest pierwsza. È l’una.
Jest pięć po ósmej. Sono le otto e cinque.
Jest za pięć ósma. Sono le otto meno cinque.
Jest kwadrans po trzeciej. Sono le tre e un quarto.
Jest za kwadrans trzecia. Sono le tre meno un quatro.
Jest wpół do czwartej/piątej. Sono le tre e mezza/le quattro e mezza.
Jest południe/północ. È mezzogiono/è mezzanotte.

O której godzinie? A che ora?
O drugiej/o szóstej/o dziesiątej. Alle due/alle sei/alle dieci.
O pierwszej. All’ una.
O wpół do dziesiątej. Alle nove e mezza.
Kwadrans po dziesiątej. Alle dieci e un quarto.
Za kwadrans dziesiąta. Alle dieci meno un quarto.
Dziesięć po dziewiątej. Alle nove e dieci.
Za dziesięć dziewiąta. Alle nove meno dieci.
W południe/O północy. A mezzogiorno/A mezzanotte.

Dni tygodnia (I giorni della settimana)

 

poniedziałek lunedì
wtorek martedì
środa mercoledì
czwartek giovedì
piątek venerdì
sobota sabato
niedziela domenica

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich