Rodzajnik określony

Rodzajnik określony

 

Rodzaj Liczba pojedyncza Liczba mnoga
męski il + spółgłoska, z wyjątkiem: s impura*, z, x, pn, ps, gn, sc: il cane, il bambino, il fiore i: i cani, i bambini, i fiori
l’ + samogłoska: l’amico, l’aereo, l’abito gli: gli amici, gli aerei, gli abiti
lo + s impura, z, x, pn, ps, gn, sc: lo studente, lo sport, lo zio, lo psichiatra, lo gnocco, lo sci gli: gli studenti, gli sport, gli zii, gli psichiatri, gli gnocchi, gli sci
żeński la + spółgłoska: la donna, la scarpa, la zia le: le donne, le scarpe, le zie
l’ + samogłoska: l’amica, l’isola, l’ombra le: le amiche, le isole, le ombre

*s impura = s + spółgłoska

Uwaga: forma rodzajnika zależy od wyrazu, przed którym on się znajduje. Jeśli pomiędzy rodzajnikiem a rzeczownikiem, do którego rodzajnik się odnosi, wystąpią inne wyrazy (np. przymiotnik), rodzajnik przybiera formę odpowiednią dla tego wyrazu, np.: lo studente ale il mio studente, l’abile studente.

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich