Liczebniki główne i porządkowe

Liczebniki główne i porządkowe

 

0 zero    
1 uno primo
2 due secondo
3 tre terzo
4 quattro quarto
5 cinque quinto
6 sei sesto
7 sette settimo
8 otto ottavo
9 nove nono
10 dieci 10° decimo
11 undici 11° undicesimo
12 dodici 12° dodicesimo
13 tredici 13° tredicesimo
14 quattordici 14° quattordicesimo
15 quindici 15° quindicesimo
16 sedici 16° sedicesimo
17 diciasette 17° diciasettesimo
18 diciotto 18° diciottesimo
19 diciannove 19° diciannovesimo
20 venti 20° ventesimo
21 ventuno 21° ventunesimo
22 ventidue 22° ventiduesimo
30 trenta 30° trentesimo
40 quaranta 40° quarantesimo
50 cinquanta 50° cinquantesimo
60 sessanta 60° sessantesimo
70 settanta 70° settantesimo
80 ottanta 80° ottantesimo
90 novanta 90° novantesimo
100 cento 100° centesimo
101 centouno 101° centunesimo
102 centodue 102° centoduesimo
110 centodieci 110° centodecimo
200 duecento 200° duecentesimo
300 trecento 300° trecentesimo
400 quattrocento 400° quattrocentesimo
500 cinquecento 500° cinquecentesimo
555 cinquecentocinquantacinque 555° cinquecentocinquantacinquesimo
1,000 mille 1,000° millesimo
10,000 diecimila 10,000° diecimillesimo
1,000,000 un milione 1,000,000° milionesimo
1,000,000,000 un miliardo 1,000,000,000° miliardesimo

Uwaga:

1. liczba mnoga od mille (tysiąc) brzmi mila: a więc duemila, tremila, centomila

2. liczebniki włoskie są pisane razem; 25 = venticinque, 125 = centoventicinque

3. 2,5 = due virgola cinque; 3,8 = tre virgola otto;

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich