Czasy złożone trybu oznajmiającego

Czasy złożone trybu oznajmiającego

 

Czas przeszły dokonany – passato prossimo
z czasownikiem posiłkowym avere z czasownikiem posiłkowym essere
ho lavorato/temuto/finito/servito hai lavorato/temuto/finito/servito ha lavorato/temuto/finito/servito abbiamo lavorato/temuto//finito/servito avete lavorato/temuto/finito/servito hanno lavorato/temuto/finito/servito sono entrato(a)/caduto(a)/partito(a) sei entrato(a)/caduto(a)/partito(a) è entrato(a)/caduto(a)/partito(a) siamo entrati(e)/caduti(e)/partiti(e) siete entrati(e)/caduti(e)/partiti(e) sono entrati(e)/caduti(e)/partiti(e)

Czas zaprzeszły – trapassato prossimo
z czasownikiem posiłkowym avere z czasownikiem posiłkowym essere
avevo lavorato/temuto/finito/servito avevi lavorato/temuto/finito/servito aveva lavorato/temuto/finito/servito avevamo lavorato/temuto/finito/servito avevate lavorato/temuto/finito/servito avevano lavorato/temuto/finito/servito ero entrato(a)/caduto(a)/partito(a) eri entrato(a)/caduto(a)/partito(a) era entrato(a)/caduto(a)/partito(a) eravamo entrati(e)/caduti(e)/partiti(e) eravate entrati(e)/caduti(e)/partiti(e) erano entrati(e)/caduti(e)/partiti(e)

Czas przyszły złożony – futuro anteriore
z czasownikiem posiłkowym avere z czasownikiem posiłkowym essere
avrò lavorato/temuto/finito/servito avrai lavorato/temuto/finito/servito avrà lavorato/temuto/finito/servito avremo lavorato/temuto/finito/servito avrete lavorato/temuto/finito/servito avranno lavorato/temuto/finito/servito sarò entrato(a)/caduto(a)/partito(a) sarai entrato(a)/caduto(a)/partito(a) sarà entrato(a)/caduto(a)/partito(a) saremo entrati(e)/caduti(e)/partiti(e) sarete entrati(e)/caduti(e)/partiti(e) saranno entrati(e)/caduti(e)/partiti(e)

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich