Samogłoski

Samogłoski

 

Samogłoski wymawia się w języku niemieckim długo lub krótko.

  

Długo wymawiamy:

— samogłoski podwójne

        aa, np. der Aal

        ee, np. das Meer

        oo, np. das Boot

— samogłoskę i, jeżeli następuje po niej e, np. die Liebe

samogłoski, po których następuje tzw. nieme h (często przed spółgłoskami l, m, n, r), np. sieh!, die Bühne, die Ruhe, Böhmen, froh, die Wahl

   

Krótko wymawiamy:

— samogłoski stojące przed spółgłoskami podwójnymi, np. bb

die Ebbe, dd – die Kladde, ff – offen, gg – die Flagge, ck – die Mücke, ll – der Teller, mm – krumm, nn – der Mann, pp – die Mappe, rr – der Herr, ss – messen, tt – das Fett, tz – die Katze

samogłoski stojące przed dwiema różnymi spółgłoskami, np. die Wand, die Kerze, der Arm

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich