Samogłoski

 
Samogłoski

 

Samogłoski wymawia się w języku niemieckim długo lub krótko.

  

Długo wymawiamy:

— samogłoski podwójne

        aa, np. der Aal

        ee, np. das Meer

        oo, np. das Boot

— samogłoskę i, jeżeli następuje po niej e, np. die Liebe

samogłoski, po których następuje tzw. nieme h (często przed spółgłoskami l, m, n, r), np. sieh!, die Bühne, die Ruhe, Böhmen, froh, die Wahl

   

Krótko wymawiamy:

— samogłoski stojące przed spółgłoskami podwójnymi, np. bb

die Ebbe, dd – die Kladde, ff – offen, gg – die Flagge, ck – die Mücke, ll – der Teller, mm – krumm, nn – der Mann, pp – die Mappe, rr – der Herr, ss – messen, tt – das Fett, tz – die Katze

samogłoski stojące przed dwiema różnymi spółgłoskami, np. die Wand, die Kerze, der Arm

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich