Przymiotniki

 
Przymiotniki

 

  Liczba pojedyncza Liczba mnoga
KLASA I rodzaj męski             żeński  -o  caro  -a  cara  -i  cari  -e  care
KLASA II rodzaj męski            żeński  -e  forte  -e  forte  -i  forti  -i  forti
KLASA III rodzaj męski             żeński  -a  entusiasta  -a  entusiasta  -i  entusiasti  -e  entusiaste

Stopniowanie przymiotników

stopień wyższy =
più
meno
 + przymiotnik più caro, più forte
meno caro, meno forte
stopień najwyższy = 
a) il/la più
    il/la meno
 + przymiotnik il più caro/forte (di tutti)
il meno caro/forte (di tutti)
b) przymiotnik + -issimo/a   carissimo
fortissimo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich