Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe

 

1. erst-

2. zweit-

3. dritt-

4. viert-

5. fünft-

6. sechst-

7. siebt-

8. acht-

9. neunt-

10. zehnt-

19. neunzehnt-

  

liczebniki porządkowe od 4. do 19. tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę -t

  

20. zwanzigst-

21. einundzwanzigst-

30. dreißigst-

40. vierzigst-

60. sechzigst-

70. siebzigst-

100. hundertstsiebent-

101. hunderterst-

102. hundertzweit-

103. hundertdritt-

104. hundertviert-

200. zweihundretst

  

liczebniki porządkowe od 20. wzwyż tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę -st

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich