Koniugacja słaba czasownika

Koniugacja słaba czasownika

 

Präsens   ich du er sie es wir ihr sie fragen
frag e frag st   frag t   frag en frag t frag en
Präteritum ich du er sie es wir ihr sie frag te frag test   frag te   frag ten frag tet frag ten
  Perfekt ich du er sie es wir ihr sie habe hast   hat ge frag t   haben habt haben

(1) wzór koniugacji czasowników, których temat kończy się na -d, -t lub -m, -n z poprzedzającą inną spółgłoskąz wyjątkiem -r i -l

Präsens   ich du er sie es wir ihr sie baden (1)
bad e bad est   bad et   bad en bad et bad en
Präteritum ich du er sie es wir ihr sie bad ete bad etest   bad ete   bad eten bad etet bad eten
  Perfekt ich du er sie es wir ihr sie habe hast   hat ge bad et   haben habt haben

(2) wzór koniugacji czasowników, których temat kończy się na -s, -ß, -x, -z, -tz

Präsens   ich du er sie es wir ihr sie rasen (2)
ras e ras t   ras t   ras en ras t ras en
Präteritum ich du er sie es wir ihr sie ras te ras test   ras te   ras ten ras tet ras ten
  Perfekt ich du er sie es wir ihr sie bin bist   ist ge ras t   sind seid sind

(3) wzór koniugacji czasowników, których bezokolicznik kończy się na -eln

Präsens   ich du er sie es wir ihr sie angeln (3)
ang l e angel st   angel t   angel n angel t angel n
Präteritum ich du er sie es wir ihr sie angel te angel test   angel te   angel ten angel tet angel ten
  Perfekt ich du er sie es wir ihr sie habe hast   hat ge andel t   haben habt haben

(4) wzór koniugacji czasowników, których bezokolicznik kończy się na -ieren, -eien

Präsens   ich du er sie es wir ihr sie studieren (4)
studier e studier st   studier t   studier en studier t studier en
Präteritum ich du er sie es wir ihr sie studier te studier test   studier te   studier ten studier tet studier ten
  Perfekt ich du er sie es wir ihr sie habe hast   hat studier t   haben habt haben

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich