Przymiotniki

Przymiotniki

  

• stopniowanie regularne przymiotników jedno- i dwusylabowych

  

long longer the longest
big bigger the biggest
easy easier the easiest
• stopniowanie regularne przymiotników wielosylabowych

  

interesting more interesting the most interesting
beautiful more beautiful the most beautiful
• stopniowanie nieregularne

  

bad worse the worst
good better the best
little less the least
many more the most
much more the most
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich