Przydatne skróty polskie

Przydatne skróty polskie

  

al. aleja Ave.
cd. ciąg dalszy cont.
cdn. ciąg dalszy nastąpi to be continued
CV curriculum vitae CV
dr doktor Dr
itd. i tak dalej etc
itp. i tym podobne etc
lek. lekarz MD, Dr
lic. licencjat BA, BSc
mgr magister MA,MSc
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej income tax identification number
np. na przykład e.g.
nr numer No., no.
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności universal electronic system for population records
pl. plac Sq
płd. południe, południowy S
płn. północ, północny N
p.o. pełniący obowiązki acting
RP Rzeczpospolita Polska Republic of Poland
s. strona p.
S.A. spółka akcyjna BrE plc, AmE Inc.
str. strona p.
św. święty, święta St
tj. to jest i.e.
tzn. to znaczy i.e.
tzw. tak zwany so-called
ub. ubiegły last
UE Unia Europejska EU
ul. ulica Rd, St
USA United States of America USA, US
wf, WF wychowanie fizyczne PE
wsch. wschodni, wschód E
zach. zachodni, zachód W
zob. zobacz see, vide
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich