Liczebniki

Liczebniki

 

Liczebniki główne Liczebniki porządkowe
0 zero    
1 one 1st first
2 two 2nd second
3 three 3rd third
4 four 4th fourth
5 five 5th fifth
6 six 6th sixth
7 seven 7th seventh
8 eight 8th eighth
9 nine 9th ninth
10 ten 10th tenth
11 eleven 11th eleventh
12 twelve 12th twelfth
13 thirteen 13th thirteenth
14 fourteen 14th fourteenth
15 fifteen 15th fifteenth
16 sixteen 16th sixteenth
17 seventeen 17th seventeenth
18 eighteen 18th eighteenth
19 nineteen 19th nineteenth
20 twenty 20th twentieth
21 twenty-one 21st twenty-first
22 twenty-two 22nd twenty-second
30 thirty 30th thirtieth
40 forty 40th fortieth
50 fifty 50th fiftieth
60 sixty 60th sixtieth
70 seventy 70th seventieth
80 eighty 80th eightieth
90 ninety 90th ninetieth
100 a/one hundred 100th one hundredth
101 a/one hundred and one 101st one hundred and first
102 a/one hundred and two 102nd one hundred and second
110 a/one hundred and ten 110th one hundred and tenth
200 two hundred 200th two hundredth
300 three hundred 300th three hundredth
400 four hundred 400th four hundredth
500 five hundred 500th five hundredth
555 five hundred and fifty-five 555th five hundred and fifty-fifth
1,000 a/one thousand 1,000th one thousandth
10,000 ten thousand 10,000th ten thousandth
1,000,000 a/one million 1,000,000th one millionth
1,000,000,000 a/one billion 1,000,000,000th one billionth
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich