Daty

Daty

  

      17 czerwca 2006 r.             BrE 17 June 2006

                                                 (mówimy: the seventeenth of June, two thousand and six)

                                                  AmE June 17, 2006

                                                  (mówimy: June the seventeenth, two thousand and six)

  

      W marcu 1946 roku           in March 1946

                                                   (czytamy: in March (of) nineteen forty-six)

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich