Czasowniki modalne

Czasowniki modalne

  

can  –   umiejętność, pozwolenie, zakaz

may  –  możliwość, prawdopodobieństwo

must  –  konieczność

must not  –  zakaz

need not  –  nie musieć

need  –  potrzeba

should   –  powinność

ought to  –  powinność

shall   –  przewidywanie, propozycja, groźba

will  –  przewidywanie, obietnica, prośba

would   –  życzenie

could  –  prośba, możność, umiejętność

might  –  przypuszczenie

dare  –  ośmielać się, mieć śmiałość

used to  –  zwykłem, zwykł, zwykła, zwykli

zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich