Agapit

 
Agapit
Agapit
fr. — Agapit, Agapat, Agapet
hiszp., wł. — Agapito
łac. — Agapetus, Agapitus
niem. — Agapitus
ros. — Agapit
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich