Warning (2): chmod() [function.chmod]: No such file or directory [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 360]
Warning (512): Could not apply permission mask "/usr/local/www/virtual/dictionary.pwn.pl/tmp/cache/queries/settings/croogo_event_handlers" on cache file "436" [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 363]

Valley Girls

 
Valley Girls
Vals to nastolatki z zamożnych rodzin zamieszkujących San Fernando Valley i okolice Los Angeles w Kalifornii. Przeważnie córki rodziców pokolenia '68 stworzyły specyficzny kodeks postępowania, w którym próżniaczy tryb życia i skrajny konsumpcjonizm są wartościami nadrzędnymi. Wynalazły zakupy relaksujące. Valley Girls posługują się tzw. valleyspeak, ciętym, hiperbolicznym dialektem z charakterystycznym zaśpiewem. Wiele z wyrażeń valleyspeak weszło do potocznego słownika nastolatków w połowie lat 80.
Ewa Szabłowska
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich