prowadzić

Słownik polsko-angielski PWN

prowadzić cz. to lead (dziecko, zwierzę); to drive (samochód); to fly (samolot); to run (dom, sklep); to preside over, to chair (obrady); to conduct (badania); to carry on (rozmowę); to do (interesy); (wskazywać drogę) to lead; (przodować) to lead, to be in the lead; (powodować)
prowadzić do czegoś to cause sth, to lead to sth
dobrze/źle się prowadzić to conduct oneself well/badly

Słownik polsko-niemiecki PWN

prowadzić
führen
prowadzić kogoś pod rękę 〈za rękę〉 j-n am Arm 〈an der Hand〉 führen
prowadzić interes 〈gospodarstwo rolne〉 ein Geschäft 〈Ackerbau〉 betreiben
prowadzić rozmowę 〈rozmowy, pertraktacje〉 ein Gespräch 〈Verhandlungen〉 führen
prowadzić 〈uprawiać〉 politykę Politik führen
prowadzić psa na smyczy den Hund an der Leine führen
auto prowadzić samochód ein Auto fahren 〈lenken〉, autofahren
prowadzić się sich aufführen
(sprawować się) sich führen
administracja f Verwaltung, Administration f
administracja domu Hausverwaltung f
prowadzić administrację domu 〈dóbr〉 das Haus 〈ein Gut〉 verwalten
adwokat m Rechtsanwalt, Advokat m
adwokat prowadzi 〈przegrywa〉 sprawę der Anwalt führt 〈verliert〉 eine Sache
apteka f Apotheke f
prowadzić aptekę eine Apotheke leiten
auto n
Auto n, (Kraft)wagen m
(wóz) Wagen m
umieć prowadzić auto ein Auto fahren können
ćwiczenie n
Übung f
ćwiczenia gimnastyczne Turnübungen pl
ćwiczenia fizyczne Körperübungen pl
(szkolne) Schulübung f
prowadzić ćwiczenia Übungen abhalten
robić ćwiczenia Übungen machen
woj odbywać ćwiczenia Militärübungen abhalten
dochodzenie n
(badanie) Untersuchung f
Nachforschung f
praw (śledztwo) Untersuchung f
prowadzić 〈wszcząć〉 dochodzenie śledztwo eine Untersuchung 〈einleiten〉 führen
dom m
Haus n
Heim n
dom akademicki 〈pot akademik〉 Studentenheim n
dom dziecka Kinderheim n
dom jednorodzinny Einfamilienhaus n
dom noclegowy Nachtasyl n
dom starców Altersheim n
dom towarowy Warenhaus, Kaufhaus n
dom wczasowy Erholungsheim m
domek letni Sommerhütte f
dom(ek) własny (jednorodzinny) Eigenheim m
prowadzić dom (gospodarstwo domowe) den Haushalt fuhren
nieporozumienie n
Missverstandnis n
(różnica zdań) Meinungsverschiedenheit f
prowadzić do nieporozumień zu Missverständnissen führen
unikać nieporozumień Missverständnisse vermeiden
wyjaśni(a)ć nieporozumienia Missverständnisse aufklären
nierzeczowość f Sachferne f
nierzeczowość w polemice prowadzi do nikąd polemische Sachferne fördert nichts
organizacja f
Organisation f
(organizowanie) Organisieren n
organizacj użyteczności publicznej gemeinnützige Organisation
organizacja prowadząca działalność niezgodną z podstawowymi prawami człowieka menschrechtsfeindliche Organisationen
ekol organizacja ochrony środowiska naturalnego Umweltschutzorganisation f
pies m Hund m
prowadzić psy na smyczy den Hund an der Leine führen
pot żyć jak pies z kotem wie Hund und Katze (miteinander) leben
pot pod psem unter aller Kanone, sehr schlecht
pilot m lot
Pilot, Flugzeugführer m
mar Lotse m
pilot prowadzi statek der Lotse leitet das Schiff
auto (urządzenie) pilot drogowy Verkehrslotse m
praktyka f
Praxis f
(doświadczenie) Erfahrung f
auto mieć praktykę w prowadzeniu wozu Fahrpraxis haben
(szkolna) Praktikum n
odbywać praktykę Praktikum machen
rokowania pl
Verhandlungen pl
rokowania pokojowe Friedensverhandlungen pl
bliskowschodnie rokowania pokojowe Nahost-Friedensverhandlungen pl
prowadzić rokowania verhandelen
med (przewidywanie) Prognose, Voraussage f
samochód m
Kraftwagen m, Auto n
(wóz) Wagen m
samochód ciężarowy Lastkraftwagen m
samochód osobowy Personenwagen m; Auto n
samochód nowoczesny 〈używany〉 ein modernes 〈gebrauchtes〉 Auto
samochód pancerny Panzerwagen m
samochód elektryczny 〈na baterię elektryczną〉 Elektorauto, Elektromobil n
samochód elektryczny w komunikacji miejscowej Elektromobil im Nahverkehr
samochód niewydzielający (żadnych) substancji szkodliwych Null-Schadstoff-Auto n (ang Zero-Emission-Vehicle)
samochód trzyma się dobrze jezdni das Auto liegt gut auf der Straße
pozwolić sobie na samochód sich ein Auto leisten
odholować samochód ein Auto abschleppen
porzucić (na drodze) stary samochód ein altes Auto abstoßen
umiesz prowadzić samochód 〈jeździć samochodem〉? kannst du Auto fahren〉?
(w miastach) zrezygnować z 〈nie używać〉 samochodu auf das Auto verzichten
pot kupiłem sobie samochód ich habe mich motorisiert
samolot m Flugzeug n
samolot odrzutowy Düsenflugzeug n
samolot rozpoznawczy 〈zwiadowczy〉 Aufklärungsflugzeug n
samolot turbośmigłowy 〈pot turbośmigłowiec〉 Turbo-Prop-Flugzeug n
(po)lecieć samolotem mit dem Flugzeug fliegen
prowadzić samolot ein Flugzeug führen 〈fliegen〉
(za)wieźć samolotem mit dem Flugzeug fliegen 〈transportieren, befördern〉
rozbicie się samolotu Flugzeugabsturz m
uprowadzenie samolotu Flugzeugentführung f
samolot zwiadowczy 〈pot szpiegowski〉 Spionageflugzeug n
samolot szpiegowski przeprowadza rozpoznanie terenu〉 das Spionagelflugzeug erkundet ein Gelände
samolot zwiadowczy przeleciał ponad granicą kraju ein Spionageflugzeug überquerte die Landesgrenze
spór m
Streit m (o coś um etw)
bezsensowny 〈gwałtowny〉 spór unsinniger 〈heftiger〉 Streit
polit spór o granicę Grenzstreit m
spór o miedzę 〈granicę〉 der Streit um den Rain 〈die Grenze〉
(kłótnia) Auseinandersetzung f
prowadzić z kimś spory Auseinandersetzungen mit j-m haben
(różnice zdań) spory ideologiczne ideologische Auseinandersetzungen
polit spór o nową Europę die Auseinandersetzung um das neue Europa
między nimi wybuchł spór zwischen ihnen brach Streit aus
trwa spór między nimi sie sind in Streit
wybuchły 〈rozgorzały〉 spory Streite brachen aus 〈entbrannten〉
rozpocząć 〈załagodzić〉 spór einen Streit anfangen 〈beilegen〉
styl m Stil m
styl architektoniczny Baustil m
styl życia Lebensstil m
hipisowski styl życia der Stil der Hippies
prowadzić wielkomiejski styl 〈tryb〉 życia einen großstädtischen Lebensstil führen
sport styl dowolny Freistil m
styl klasyczny Brustschwimmen n
trasa f Trasse, Route f
trasa podróży Reiseroute f
trasa przelotowa (np. przez Warszawę) Transitstrecke f
trasa wędrówki 〈pot marszruta〉 Marschroute f
trasa (podróży) prowadzi do ... przez ... die Reiseroute führt nach ... via ...

Słownik polsko-włoski PWN

prowadzić v
condurre (kogoś gdzieś – qu in un posto)
zaprowadzić dziecko do szkoły portare il bambino a scuola
(zarządzać) gestire, tenere (coś – qc)
prowadzić bar/sklep gestire un bar/un negozio
prowadzić dom occuparsi della casa
(kierować) guidare
prowadzić samochód guidare la macchina
(w czymś) essere all’avanguardia in qc
sport condurre (jeden do zera – per uno a zero)
(w klasyfikacji) essere in testa alla classifica
przen prowadzić rozmowę tenere la conversazione
doprowadzić coś do końca condurre a termine qc
dialog m dialogo m
prowadzić dialog dialogare con qu
ewidencja f registrazione f
biuro ewidencji ludności stato civile
prowadzić ewidencję tenere i registri
interes m
affare m
człowiek interesu uomo d’affari
podróż w interesach viaggio d’affari
(firma) bottega, ditta f, esercizio m
prowadzić interes mandare avanti la bottega
(pożytek) interesse m
jaki masz interes, żeby... che interesse hai a...
(sprawa) faccenda f, affare m
nie twój interes! non sono fatti tuoi

Słownik polsko-rosyjski PWN

prowadzić
1 вести
2 (w różnych kierunkach) водить
3 (przodować w zawodach sportowych, turnieju itp.) лидировать
prowadzić dom вести хозяйство
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
prowadzić

Materiały gramatyczne

[fml] We regret to have to inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z żalem informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

[fml] To our regret we must inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z przykrością zawiadamiamy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

Rzym
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
all roads lead to Rome

Przysłowia

Rzym
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
all roads lead to Rome

Przydatne zwroty

[fml] We regret to have to inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z żalem informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

[fml] To our regret we must inform you that we no longer stock this item.
[fml] Z przykrością zawiadamiamy, że nie prowadzimy już sprzedaży tego artykułu.

Słownik języka polskiego
Zobacz „prowadzić” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich