Translatica, kierunek niemiecko-polski
bringen czasownik, nieregularny;
sprowadzić ekonomia;
przywieść książkowe, oficjalne;
nieść;
wnosić przenośne;
wnieść przenośne;
dokonać;
dowieźć;
wynik;
zanosić;
przywodzić książkowe, oficjalne;
odnosić;
donieść;
zawieźć;
zanieść;
wpakować potoczne, nieoficjalne;
emitować;
dowozić;
odnieść;
zawodzić;
wystawiać ekonomia;
gotować;
zawozić;
wywozić;
wywieźć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich