Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nieść czasownik, aspekt niedokonany;
tragen przenośne, książkowe, oficjalne;
legen potoczne, nieoficjalne;
bringen;
hintragen;
treiben;
bewirken;
getragen;
trug;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich