Translatica, kierunek angielsko-polski
leading przymiotnik;
czołowy sport;
przewodni;
wiodący;
główny;
naczelny;
wybitny;
przedni techniczny;
najlepszy;
centralny;
interlinia informatyka;
przewodzący sport;
paliw;
najlepsza;
najlepsze;
odstęp międzywierszowy informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich