Translatica, kierunek polsko-angielski
kierowniczy przymiotnik;
leading;
executive;
managing;
directing;
steering motoryzacja;
chief;
principal;
directive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich