Translatica, kierunek polsko-angielski
czołowy przymiotnik;
frontal anatomia, technika;
leading sport;
front;
foremost;
head-on bezpieczeństwo publiczne;
central;
chief;
prominent;
top sport;
front-end;
head;
principal;
forehand;
capital ang. brytyjska;
driving;
topline;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich