Translatica, kierunek angielsko-polski
march czasownik;
maszerować potoczne, nieoficjalne;
przemaszerować potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich