Translatica, kierunek polsko-angielski
maszerować czasownik, aspekt niedokonany;
march potoczne, nieoficjalne;
parade;
walk;
marching;
advance;
stalk;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich