Translatica, kierunek angielsko-polski
emcee czasownik;
prowadzić konferansjerkę potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich