pod

Przydatne zwroty

Auf festen Füßen stehen.
Mieć pewny a. mocny grunt pod nogami.
Den Grund zu etw + D a. für etw + A legen.
Położyć podwaliny pod coś.
Ich schämte mich in Grund und Boden.
Ze wstydu chciałem zapaść się pod ziemię.
Ich wohne a. lebe mit meinen Eltern unter einem Dach pot.
Mieszkam pod jednym dachem z rodzicami.
Im a. unter Zeichen von etw + D stehen książk.
Stać a. przebiegać pod znakiem czegoś.

etw + A Im Griff haben

(w rękach) Mieć wyczucie czegoś; (pilnować) mieć coś pod kontrolą

etw + A In seinen Bart hinein brummen a. murmeln pot.

Mruczeć coś pod nosem

You have to have a teaching qualification in order to be considered.
Musisz mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby wzięto pod uwagę Twoją kandydaturę.

A teaching qualification is a requirement for this post.
Na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie pedagogiczne.

Under no circumstances must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków pod żadnym pozorem nie wolno pić alkoholu.

On no account must you drink alcohol after taking these pills.
Po zażyciu tych leków w żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu.

Under no circumstances let him have the money.
Pod żadnym pozorem nie dawaj mu tych pieniędzy.

Synonimy

pod (biurkiem)
pod (górą, miejscowością)
pod koniec (miesiąca)
pod nosem (mówić) pot.
pod nosem (znajdować się) pot.
pod wąsem (mamrotać) pot.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich