przymusowo

Translatica, kierunek polsko-angielski

przymusowo przysłówek;
forcibly;
forcedly;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „przymusowo” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

lądować
landen
(statek) am Ufer anlegen
(samolot) auf den Boden niedergehen
przen wylądować w rowie przydrożnym im Straßengraben landen
kierowca wylądował w izbie wytrzeźwień der Fahrer landete in der Ernüchterungsstube
lot nie móc lądować z powodów atmosferycznych 〈pot złej pogody〉 wegen schlechten Wetters nicht landen können
lądować przymusowo notlanden
(osadzić) maszyna wylądowała w Paryżu die Maschine landete in Paris
być zmuszonym do lądowania z braku paliwa wegen Treibstoffknappheit landen müssen

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

przymusowo przysłówek;
zwangsläufig techniczny;
zwingend;
przymusowo przymiotnik;
erzwungen;
przymusowo lądować czasownik, aspekt niedokonany;
notlanden;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich