Translatica, kierunek angielsko-polski
relation rzeczownik;
relacja książkowe, oficjalne;
stosunek;
krewny;
związek;
pokrewieństwo techniczny;
zależność informatyka;
relacje;
krewna;
krewniak potoczne, nieoficjalne;
proporcja;
kontakt;
układ;
obcowanie;
krewniaczka potoczne, nieoficjalne;
relacje eufemizm;
więzy;
odnosić;
stosunki eufemizm;
zw.;
stosunek;
stosowny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich