Translatica, kierunek polsko-angielski
stosunek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
ratio;
relation;
attitude;
quotient;
rate;
coitus książkowe, oficjalne;
term;
bearing;
liaison;
connexion;
affair;
dealings;
means;
sexual intercourse techniczny;
privity;
concern;
dealing;
rapport;
relative;
dealing;
position;
posture;
relations;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich