Translatica, kierunek angielsko-polski
relationship rzeczownik;
pokrewieństwo medycyna, informatyka;
związek;
stosunek;
zależność informatyka;
relacja książkowe, oficjalne;
stosunki;
powiązanie informatyka;
parantela książkowe, oficjalne;
powinowactwo medycyna;
relacje;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich