Translatica, kierunek angielsko-polski
liaison rzeczownik;
łączność wojsko;
związek;
romans celownik, książkowe, oficjalne;
stosunek;
łącznikowy wojsko;
łącznik;
kontakt;
wiązanie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich