Translatica, kierunek angielsko-polski
connexion rzeczownik;
związek;
kontakt;
stosunek;
koneksja;
krewny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich