Translatica, kierunek polsko-angielski
relacja rzeczownik, rodzaj żeński;
relation książkowe, oficjalne;
account;
report;
relationship książkowe, oficjalne;
relations;
story;
coverage;
narrative;
recital;
ratio;
order;
statement;
stosunek;
relation eufemizm;
rapport;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich