Translatica, kierunek polsko-angielski
doniesienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
report medycyna, dziennikarstwo, telewizja, radio, książkowe, oficjalne;
information ang. amerykańska;
advice;
communication techniczny;
news;
relation;
dispatch dziennikarstwo;
story;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich