Translatica, kierunek polsko-angielski
zależność rzeczownik, rodzaj żeński;
dependence medycyna, informatyka;
dependency informatyka;
relationship informatyka;
relation informatyka;
link;
reliance;
pattern;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich