Translatica, kierunek polsko-angielski
relacjonować czasownik, aspekt niedokonany;
report dziennikarstwo;
relate;
cover;
narrate;
relation;
recite;
recount;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich