Translatica, kierunek angielsko-polski
recount czasownik;
opisać;
opisać szczegółowo ekonomia, prawo, techniczny;
opisywać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich