Translatica, kierunek polsko-angielski
opisać szczegółowo czasownik, aspekt dokonany;
recount;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich