Translatica, kierunek polsko-angielski
zdawać sprawę czasownik, aspekt niedokonany;
report techniczny;
recount;
relate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich