Translatica, kierunek polsko-angielski
powinowactwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
affinity prawo, przenośne;
kinship przenośne;
relationship medycyna;
relation;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich