Translatica, kierunek angielsko-polski
direction rzeczownik;
kierunek;
reżyseria kino, teatr, telewizja, radio;
dyrekcja;
strona;
zarząd;
adres;
polecenie;
sposób użycia techniczny;
droga;
dyrektywa;
nakaz;
przepis;
kierunki;
stromo;
stronica;
zalecenia;
namiar;
adresowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich